mandag 7. november 2011

Parabener og anna styggedom.

                                                                            Foto:Forbrukerrådet.                  


Har nettopp sett Nrk-programmet Puls no. Det falt sjølvsagt i smak hjå meg som er ein ihuga svanemerke-fan. Det er mykje tullskap i hudpleieprodukta våre, gitt. No har forbrukarrådet laga ein app der ein kan scanne strekkoda på ulike produkt og deretter kjem det opp om det inneheld stoffer som ikkje er anbefalt. Det er mange av dagens produkt som inneheld hormonforstyrrande stoff som blant anna kan skade spermen og gje dårlege svømmarar. Ikkje bra! For våre aller minste kan desse skadelege stoffa gje uheldige verknader. I Danmark har dei rett og slett forbudt parabener i kremar og anna som er tenkt for småborn. Eg prøvar å kjøpe mest mogleg svanemerka til borna mine og meg sjølv også etterkvart. Tenkjer at eg skal prøve ut denne app-en og sjekke korleis tilstanden er her i huset. Du kan finne app-en her:Hormonsjekk.no.

Då gjenstår det å sjå om det er noko som hamnar i "båskorja" her i huset....


                                                                                              

1 kommentar: